یاسیان

شرکت فروش یاسیان

علیرضا محجوب در نشست ماه رمضان شرکت یاسیان:
اجرای نادرست برخی قوانین، قانون‌گذار را از وضع آن پشیمان می‌کند / در وضعیت فعلی به زنجیره توزیع و تعاونی‌های کشور جفا می‌شود

نشست ماه رمضان شرکت یاسیان با حضور مدیران و روسا اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فروش سراسری در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

نشست مشترك و صميمانه مدير عامل گروه انتخاب با مدير عامل اتحاديه فرهنگيان ايران

در اين نشست آقاي جليليان مدير عامل اتحاديه فرهنگيان ايران ضمن قدرداني از برگزاري سمينارهاي فروش شركت ياسيان گفت: حضور بيش از ۵۰۰ تعاوني عضو اين اتحاديه، گامي نو در جهت تحول صنعت لوازم خانگي ايران بوده است.در اين ديدار، كه اعضاي هيات مديره اتحاديه فرهنگيان ايران، مدير عامل اتحاديه فرهنگيان اصفهان، شركت فروش اسنوا