به گزارش مرکز ارتباطات رسانه‌ای اسنوا، انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت تعاونی مصرف کارکنان گروه انتخاب روز گذشته در محل سالن کوثر آستان مقدسه حضرت زینب (س) با حضور پرشور اعضای این تعاونی برگزار شد.
بر اساس نتایج انتخابات، آقایان محسن فرهادی، علیرضا رادان، مجتبی جیران، جواد صاحبان و شاهین عسگری به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان گروه انتخاب و آقایان رضا کفعمی، مجید موگویی و علیرضا مهدیان به عنوان اعضاء علی البدل، به مدت سه سال انتخاب شدند.
همچنین آقای مجتبی تورجی زاده به عنوان بازرس قانونی و آقای آرمین غفاری به عنوان بازرس علی البدل تعاونی به مدت یکسال انتخاب شدند
قابل ذکر است بر اساس اطلاعیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان گروه انتخاب مقرر شده، سود سهام سال 98 این شرکت بر اساس 50 درصد به میزان سهام و 50 درصد به میزان خرید اعضاء در سال98 تقسیم شود.