گروه صنعتی انتخاب در راستای تکمیل کادر کارکنان تولیدی در طرح های توسعه ای خود در شهرک مورچه خورت از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.