به گزارش مرکز ارتباطات رسانه‌ای گروه انتخاب،جایگاه مکانی یخچال فریزر در بستر اتاق های خانه یکی از مهم ترین عوامل در عمر و بهره‌وری این ابزار مهم زندگی است و از این رو باید یخچال فریزرتان را بر روی سطحی صاف و تراز قرار دهید و سعی کنید حداقل 20 سانتی متر با دیوار پشتی فاصله داشته باشد.

در حقیقت بهتر است یخچال و فریزر تا حدامکان از دستگاه‌های گرم کننده همچون اجاق گاز دور باشد.