به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای گروه انتخاب، بر اساس اطلاعیه رسمی انتخاب سرویس، مدافعان سلامت صاحب محصولات برند های مذکور بدون محدودیت پوشش گارانتی، تمام خدمات پس از فروش خود از تعویض قطعه یا سرویس را رایگان و با اولویت بالا دریافت خواهند کرد.

همچنین به صورت آزمایشی در شهر اصفهان، تمامی کارکنان بیمارستان‌های ویژه کرونا، می توانند از خدمات رایگان مشابهی برای سایر برندهای داخلی و خارجی منوط به خارج بودن از دوره گارانتی و امکان تامین قطعات، استفاده نمایند و خدمات پس از فروش گروه انتخاب با شماره سراسری 1699 در دسترس است.

قابل ذکر است طرح حمایت از مدافعان سلامت، خدمات ای ویژه به صورت شبانه روزی و با اولویت به کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) سراسر کشور، ارائه خواهد کرد و این خدمات شرایط محدودیت گارانتی ندارد.

همچنین اسنوا با کمک بخش‌های مددکاری بیمارستان‌های ویژه کرونا و از طریق شبکه گسترده انتخاب سرویس در سراسر کشور، بسته های حمایتی در جهت کاهش فشار اقتصادی و معیشتی بر بیماران کرونایی نیازمند، توزیع می‌کند.