آدرس: اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، شهرک صنعتی مورچه خورت، بزرگراه اصفهان– تهران، خیابان رازی،گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

  • کدپستی : 8333115646
  • شماره تلفن: 69-45642060-031