تهران

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه سوم، پلاک 1، مجتمع انتخاب
تلفن: ۱-۸۸۷۰۷۱۳۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۷۰۷۵۱۵-۰۲۱

دپارتمان روابط عمومی

تلفن مستقیم: ۴۵۶۴۳۷۶۱-۰۳۱
شماره پیامک: ۵۰۰۰۱۴۵۴

اصفهان

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان ابوریحان سوم، ساختمان کوثر، پلاک ۲۳۰، گروه صنعتی انتخاب
تلفن: ۵۰-۴۵۶۴۳۷۴۰-۰۳۱
فکس: ۴۵۶۴۴۰۴۴-۰۳۱
صندوق پستی: ۳۱۳-۸۳۳۱۵

[[[["field8","equal_to","102"]],[["email_to",null,"si.moradi@entekhabservice.ir"],["email_to",null,"hr.khani@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"],["email_to",null,"ha.hamidreza@chmail.ir"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"pr@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"siavash_haji@yahoo.com"]],"or"],[[["field8","equal_to","108"]],[["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"]],"and"],[[["field8","equal_to","101"],["field8","equal_to","103"],["field8","equal_to","104"]],[["email_to",null,"pr@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"siavash_haji@yahoo.com"]],"or"],[[["field8","less_than","107"]],[["email_to",null,"hr@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"],["hide_fields","field24"],["email_to",null,"pr@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"siavash_haji@yahoo.com"]],"and"],[[["field8","equal_to","105"]],[["email_to",null,"mh.nadim@entekhabgroup.ir"],["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"],["email_to","field24","siavash_haji@yahoo.com"],["email_to",null,"pr@entekhabgroup.ir"]],"and"],[[["field8","equal_to","106"]],[["email_to",null,"si.moradi@entekhabservice.ir"],["email_to",null,"h_ashuri2007@yahoo.com"],["email_to","field24","siavash_haji@yahoo.com"],["email_to",null,"pr@entekhabgroup.ir"]],"and"]]
1 Step 1

تماس با مانام و نام خانوادگیyour full name
نام استانyour full name
نام شهرyour full name
شماره ی تلفن همراه
متن پیام
0 /
Previous
Next