شرکت انتخاب سرویس موفق شد برای هشتمین بار متوالی، تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت نماید.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی انتخاب، در مراسمی که به همین منظور و با حضور جمع زیادی از مقامات، مسئولین و صاحبان صنایع و شرکت ها ترتیب یافته بود، امیرپاشا پیدایش، مدیرعامل شرکت انتخاب سرویس ، تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را از دستان رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت نمود.

در فرآیند ارزیابی سازمان حمایت مصرف کنندگان در سال جاری، از بین ۵۵۴ شرکت متقاضی، تنها شانزده شرکت موفق به دریافت تندیس طلایی ملی گردیدند و از این میان شرکت انتخاب سرویس حامی که تا کنون موفق به دریافت ۸ تندیس طلایی، ۹ تندیس و ۱۱ گواهینامه گردیده، توانسته است خود را به عنوان پیشتاز خدمات پس از فروش در سطح ملی معرفی نماید. این شرکت از مجموعه شرکت های گروه صنعتی انتخاب است که سرویس ها و خدمات پس از فروش صدها محصول لوازم خانگی این گروه را بر عهده دارد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هر سال و در سطح ملی نسبت به ارزیابی و انتخاب شرکت های برتر اقدام می نماید. در این فرآیند شرکت هایی که بیشترین تلاش و موثرترین فعالیت ها را در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان داشته‌اند، در سطوح مختلف با دریافت گواهینامه، تندیس و تندیس طلایی مورد تقدیر قرار می گیرند.