از گروه صنعتی انتخاب به عنوان واحد نمونه ملی استاندارد استان اصفهان در سال ۹۵ -۹۶ تقدیر شد.

در مراسم تقدیر از واحد های نمونه استانی استاندارد ، گروه صنعتی انتخاب به عنوان واحد نمونه تولیدی استانی معرفی شد .

حاج عباس دیانی، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی انتخاب لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد را دریافت کرد.

این مراسم با حضور نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، رسول زرگرپور استاندار اصفهان و جمعی از مدیران صاحبان صنایع برگزار شد.